Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka » GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach

GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach


Przedmiotem działalności Spółki  jest:
1. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
2. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
3. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
4. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
5.PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
7. PKD 42.12.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
8. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
9. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,
10. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
11. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
12. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
13. PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
14. PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
15. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
16. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
17. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
18. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
19. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje