Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego


Podstawa prawna: Uchwala Nr XXIX/240/2005 Rady gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Opis procedury: złożenie wniosku w biurze Spółki.

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie warunków technicznych + mapa sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 + kopia aktu własności lub innego dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

Formularze i wnioski: formularz – wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Opłaty: brak

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

Tryb odwoławczy: brak

Uwagi: w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze Spółki.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Bartosz Adamczewski
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2016-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie