Strona główna » Jednostki organizacyjne » Prezes Zarządu - Dyrektor Techniczny » Prezes Zarządu - Dyrektor Techniczny

Prezes Zarządu - Dyrektor Techniczny

Numer telefonu: tel. 65 52-52-981 lub 605624758
E-mail: rafal.jagodzik@wloszakowice.pl

 1. Kierowanie i zarządzanie spółką,
 2. Zwierzchnictwo służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników biura i pracowników na stanowiskach robotniczych,
 3. Reprezentowanie spółki,
 4. Podpisywanie umów, zleceń, zamówień itp.,
 5. Składanie zgodnie z ksh oświadczenia woli w imieniu spółki,
 6. Planowanie rozwoju spółki oraz działań podejmowanych przez spółkę,
 7. Odpowiada za marketing i promocję spółki,
 8. Współpracuje z władzami gminy, w tym także uczestniczy w posiedzeniach RG 
i komisjach RG,
 9. Zatwierdza dokumentację przetargową spółki,
 10. Opisuje faktury pod względem merytorycznym dotyczące zamówień działu kanalizacji i oczyszczalni oraz bhp,
 11. Zatwierdza wynagrodzenia pracowników,
 12. Opracowuje plan finansowy spółki z zakresu kanalizacji i oczyszczalni oraz edukacji i bhp,
 13. Współpracuje z gminą w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych 
o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
 14. Koordynuje z ramienia gminy budowę sieci gazowej,
 15. Nadzoruje i koordynuje realizowane przez spółkę i gminę inwestycje z zakresu wod-kan,
 16. Prowadzi wszystkie sprawy dotyczące działalności oczyszczalni ścieków,
 17. Samodzielnie jako pracodawca pełni zadania służby bhp,
 18. Dokonuje wyboru nowych pracowników spółki,
 19. Współredaguje stronę internetową spółki,
 20. Pełni funkcję prezesa sekcji piłki ręcznej GZK Włoszakowice.


Typ jednostki: Prezes Zarządu - Dyrektor Techniczny
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.