Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowiska » Operatorzy oczyszczalni ścieków

Operatorzy oczyszczalni ścieków


 1. Przyjęcie od zmiennika obowiązków dyżurnego operatora oczyszczalni potwierdzone podpisem w dzienniku pracy oczyszczalni,
 2. Zapoznanie się z zapisami w dzienniku pracy oczyszczalni dyżurnego poprzedniej zmiany,
 3. Dokonanie oględzin stanu technicznego pracujących maszyn i urządzeń oraz budynków i obiektów technicznych,
 4. Nie rzadziej jak raz w ciągu doby oceniać pod mikroskopem życie biologiczne 
w SBR nr 1 i 2,
 5. Regulować poziom osadu w SBR-ach i komorach tlenowej stabilizacji osadu,
 6. Kontrolować pracę dmuchaw i zachowanie rurociągów powietrza,
 7. Nadzorować w czasie pracy agregat prądotwórczy w wypadku zaniku napięcia 
w sieci energetycznej,
 8. Dokonywać drobnych napraw i usuwać usterki występujące podczas pełnienia dyżuru,
 9. Obserwacja i właściwe reagowanie na wskazania przyrządów kontrolno - pomiarowych urządzeń oczyszczalni ścieków,
 10. Bieżąca obserwacja przebiegu procesu oczyszczania ścieków,
 11. Pomoc dyżurnemu operatorowi oczyszczalni w przypadkach gdy on sam nie może zapewnić poprawnej pracy oczyszczalni,
 12. Utrzymanie ładu, czystości i porządku na terenie całej oczyszczalni,
 13. Czynny udział w usuwaniu awarii: sieci kanalizacyjnej, pompowni ścieków 
i oczyszczalni na telefoniczne wezwania dyżurnego operatora,
 14. Dokonywanie przeglądu i konserwacji sieci kanalizacyjnej i pompowni,
 15. Przestrzeganie poprawnego dawkowania materiałów technologicznych w procesie oczyszczania ścieków ( PAX, wapno, polielektrolit),
 16. Bieżące usuwanie skratek z sita pionowego i ich transport do ręczny do kontenera,
 17. Współudział w okresowym czyszczeniu pompowni,
 18. Okresowe odwadnianie osadu ściekowego,
 19. Dbanie o estetykę terenu oczyszczalni ścieków oraz stan zieleni,
 20. Przekazanie zmiany swojemu następcy potwierdzone przepisami w dzienniku pracy oczyszczalni,
 21. Pranie odzieży służbowej w pralce zainstalowanej w pomieszczeniu socjalnym na oczyszczalni ścieków,
 22. Opisywanie faktur dotyczących zakupów i zleceń w ramach funkcjonowanie obiektów sportowych,
 23. Wykonywanie innych poleceń otrzymanych od swojego przełożonego.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowiska
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0