Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowiska » Konserwatorzy sieci wod-kan

Konserwatorzy sieci wod-kan


 1. Ścisłe przestrzeganie zasad bhp i ppoż.,
 2. Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi stacji uzdatniania wody,
 3. Uczestniczenie w codziennej obsłudze urządzeń stacji uzdatniania wody,
 4. Kontrola stanu technicznego sieci wodociągowej, zasuw, hydrantów oraz wodomierzy,
 5. Uczestniczenie w okresowym płukaniu sieci wodociągowej,
 6. Zapoznawanie się z dokumentacją pracy stacji uzdatniania wody,
 7. Czynny udział w pracach przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej, przyłączy i stacji uzdatniania wody,
 8. Kontrola prawidłowości podłączeń nieruchomości do sieci wodociągowej,
 9. Wymiana uszkodzonych wodomierzy,
 10. Uczestniczenie w odbiorach technicznych przyłączy wodociągowych,
 11. Czynny udział w pracach związanych z budową nowych odcinków sieci wodociągowej,
 12. Czynny udział w budowie przyłączy wodociągowych,
 13. Ścisłe przestrzeganie instrukcji pracy oczyszczalni ścieków,
 14. Kontrola stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej, studzienek i pompowni,
 15. Czynny udział w płukaniu sieci kanalizacji sanitarnej,
 16. Zapoznawanie się z dokumentacją pracy oczyszczalni ścieków,
 17. Czynny udział w usuwaniu awarii sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni,                     przykanalików i oczyszczalni ścieków,
 18. Kontrola prawidłowości podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
 19. Uczestniczenie w odbiorach technicznych przyłączy kanalizacyjnych,
 20. Czynny udział  w pracach związanych z budową nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,
 21. Czynny udział w budowie przyłączy kanalizacyjnych,
 22. Utrzymanie ładu i porządku na obiektach eksploatowanych przez spółkę,
 23. Dokładna obserwacja procesu oczyszczania ścieków,
 24. Wykonywanie innych poleceń otrzymanych od przełożonego,
 25. Wykonywanie pracy sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem,
 26. Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy,
 27. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 28. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami i współpracownikami,
 29. Zachowanie z godnością w pracy i poza nią.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Stanowiska
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.