Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowiska » Operatorzy maszyn budowlanych

Operatorzy maszyn budowlanych


 1. Dokładne zapoznanie się z Dokumentacją Techniczno – Ruchową maszyn,
 2. Przestrzeganie podczas eksploatacji maszyn zasad i instrukcji zawartych 
w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej,
 3. Ścisłe przestrzeganie zasad BHP i ppoż.,
 4. Kontrolowanie terminów przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn,
 5. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas przejazdu maszyn po drogach publicznych,
 6. Przestrzeganie zasad technologii pracy maszynami,
 7. Przed rozpoczęciem pracy  zapoznanie się z dokumentacją rysunkową miejsca gdzie planowane jest wykonanie budowli ziemnej,
 8. Przed rozpoczęciem pracy poinformowanie osób uczestniczących w robotach ziemnych (w obrębie maszyny) o zasadach bhp obowiązujących podczas pracy,
 9. Utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i reagowanie na niepokojące objawy sugerujące ich awarię,
 10. Natychmiastowe informowanie pracodawcy o ewentualnych awariach maszyny lub problemach związanych z technologią robót ziemnych,
 11. Utrzymywanie maszyn w czystości,
 12. Dokonywanie codziennej obsługi technicznej maszyn zgodnie z zasadami Dokumentacji Techniczno – Ruchowej,
 13. Udzielanie pomocy współpracownikom podczas wykonywania robót ziemnych                w momentach tego wymagających i w przerwach pomiędzy cyklami pracy maszyny,
 14. Prowadzenie codziennej dokumentacji pracy maszyny (dziennika pracy maszyny)         i przedkładanie jej bezpośredniemu przełożonemu do 25 dnia każdego miesiąca,
 15. Branie czynnego udziału w usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej na telefoniczne wezwanie bezpośredniego przełożonego,
 16. Wykonywanie innych poleceń otrzymanych od bezpośredniego przełożonego,
 17. Dokładne zabezpieczanie maszyny przed uszkodzeniem i kradzieżą,
 18. Wykonywanie pracy sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem,
 19. Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy,
 20. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 21. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami                        i współpracownikami,
 22. Zachowanie z godnością w pracy i poza nią.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowiska
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.