Strona główna » Jednostki organizacyjne » Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor Finansowy » Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor Finansowy

Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor Finansowy

Numer telefonu: 65 52-52-980
E-mail: monika.biernacik@wloszakowice.pl

 1. Kierowanie i zarządzanie spółką,
 2. Zwierzchnictwo służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych, pracowników biura i pracowników na stanowiskach robotniczych,
 3. Reprezentowanie spółki,
 4. Podpisywanie umów, zleceń, zamówień itp.,
 5. Składanie zgodnie z ksh oświadczenia woli w imieniu spółki,
 6. Planowanie rozwoju spółki oraz działań podejmowanych przez spółkę,
 7. Odpowiada za marketing i promocję spółki,
 8. Współpracuje z władzami gminy, w tym także uczestniczy w posiedzeniach RG 
i komisjach RG,
 9. Zatwierdza dokumentację przetargową spółki,
 10. Dokonuje wyboru nowych pracowników spółki,
 11. Pełni funkcję głównego księgowego spółki i wykonuje wszystkie działania związane 
z księgowością spółki, w tym: rozliczanie podatku od osób prawnych, podatku od towarów i usług VAT, przygotowuje sprawozdania finansowe, prowadzi sprawy związane z ZUS, US, GUS, sprawy ZFŚS, sporządza przelewy, zajmuje się obsługą finansową pracowników (naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, sporządzanie listy płac),
 12. Terminowe regulowanie płatności faktur i należności z tytułu umów cywilno-prawnych,
 13. Opracowywanie planu finansowego spółki, przygotowywanie finansowych sprawozdań rocznych i kwartalnych oraz sprawozdać rocznych z działalności spółki,
 14. Prowadzi akta osobowe pracowników,
 15. Sprawuje nadzór nad rejestrem środków trwałych i inwentaryzacją,
 16. Prowadzi sprawy z zakresu KRS,
 17. Prowadzi sprawy umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 18. Współredaguje BIP spółki.Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor Finansowy
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.