Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowiska » Pracownicy gospodarczo-techniczni

Pracownicy gospodarczo-techniczni


 1. Bezwzględne utrzymanie stanu obiektu w czystości i porządku (dotyczy wnętrza obiektu jak i terenu wokół obiektu),
 2. Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego wszystkich pomieszczeń,
 3. Pełna odpowiedzialność za obiekt wraz ze sprzętem sportowym i wyposażeniem obiektu podczas nieobecności kierownika obiektu,
 4. Kontrola przestrzegania regulaminu obiektu,
 5. Ścisłe przestrzeganie zasad bhp i ppoż.,
 6. Planowanie zakupów i wydatków w tym zakupów środków czystości,
 7. Kontrola i obsługa płatności realizowanych w obiekcie,
 8. Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy,
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 10. Zachowanie się z godnością w pracy i poza nią,
 11. Noszenie stroju służbowego oraz identyfikatora,
 12. Zgłaszanie usterek i napraw sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektów,
 13. Wykonywanie innych spraw zlecanych przez Zarząd,
 14. Wykonywanie pracy sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowiska
Kadencja: Aktualna (2015 - 2020)
Autor informacji: Monika Biernacik
Informację wprowadził: Małgorzata Cerajewska
Opublikowany dnia: 2003-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-24
Zmian: 0